Brugervilkår

BRUGERVILKÅR FOR Garnier' WEBSITE

Garnier ønsker dig velkommen til sit website (herefter "Websitet"), som er tilgængelig på følgende webadresse: http://www.garnier.dk.

Vi beder dig grundigt gennemlæse disse brugervilkår, som gælder for Websitet, samt L'Oréals Personoplysningspolitik her og Cookiespolitik her. Ved at bruge Websitet godkender brugeren af Websitet (herefter "Brugeren") disse brugervilkår.

Dette Website er skabt af L'Oréal Danmark A/S (herefter "Garnier")  (L'Oréal Danmark cvr-nr. 70710218).

 

1. Ophavsret

Websitet, inklusive alt materiale, som offentliggøres på det, inklusive, men ikke begrænset til, varemærker, software, logoer, fotografier, billeder, tekster og videoklip (herefter "Materialet") er beskyttet af ophavsret og andre ejendomsrettigheder.

Garnier giver dig kun ret til at besøge Websitet og bruge Materialet til din personlige og private brug. For al anden anvendelse af Materialet på Websitet kræves ophavsretsindehaverens tilladelse. Det betyder, at du ikke må foretage ændringer af nogen art af Materialet og heller ikke, hverken til offentlige eller kommercielle formål, må reproducere eller vise, fremføre, sælge på eller på anden måde bruge eller formidle Materialet.

Alle anmodninger om tilladelse skal sendes til følgende adresse: L'Oréal Danmark A/S, Havneholmen 25, 1561 København V

 

2.       Brug af Websitet

a. Generelt

Garnier gør alt, hvad der står i virksomhedens magt, for at opdatere indholdet på Websitet og give brugerne korrekte oplysninger. Garnier kan imidlertid ikke garantere, at de oplysninger, som findes på Websitet, er korrekte, præcise eller fuldstændige. Garnier er ikke ansvarlig for og har ingen forpligtelser i forhold til de oplysninger, der offentliggøres på Websitet. Alle fejl og mangler skal rapporteres til følgende adresse: kontakt@loreal.com

Garnier gør alt, hvad der står i virksomhedens magt, for at holde Websitet tilgængeligt, uden at være forpligtet til at sørge for det. I forbindelse med vedligeholdelse, opdateringer og af andre tekniske årsager kan adgangen til Websitet afbrydes.

Brugeren er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, der kræves for at kunne bruge Websitet, fx internetadgang, webbrowsere og email.

b. Links

Visse links på Websitet kan lede til websites, der drives af tredjeparter, som Garnier ikke har nogen kontrol over. Garnier er ikke på nogen måde ansvarlig for indhold, markedsføring, produkter eller tjenester, som findes på disse websites, eller for hvordan Brugeren bruger disse. Besøg på sådanne websites sker udelukkende på Brugerens egen risiko.

c. Cookies

For information om cookies, så se her.

d. Brug af råd

Den rådgivning eller de "diagnostiske" værktøjer, som er tilgængelige på Websitet er kun beregnet til generelle informative formål og erstatter ikke medicinske råd, diagnoser eller behandling. Disse råd bør kun betragtes som vejledende, og Garnier er ikke ansvarlig for deres anvendelse.

e. Brugerindhold

Ved at overføre, uploade eller på anden måde gøre indhold tilgængeligt, såsom tekst, billeder, videoer m.m. (herefter "Brugerindhold"), på Websitet giver Brugeren automatisk Garnier en ikke-eksklusiv, royaltyfri, tidsubegrænset, uigenkaldelig og overdragelig ret til at bruge, kopiere, ændre, distribuere eller på anden måde benytte et sådan Brugerindhold (helt eller delvist) uanset formål eller medie (inklusive, men ikke begrænset til dette Website).

Brugeren giver os udtrykkelig ret til at bruge Brugerindholdet på vores websites, men også på tredjeparts websites, inklusive på sociale medier.

Brugeren er selv ansvarlig for, at Brugerindholdet ikke overtræder loven eller tredjeparts ophavsret. Garnier forbeholder sig retten til når som helst at redigere eller fjerne Brugerindhold, som er åbenlyst ulovligt og/eller krænker andres rettigheder.

 

3.       Personoplysningspolitik

Personoplysninger, som overdrages til Garnier gennem Websitet vil kun blive brugt i overensstemmelse med vores Personoplysningspolitik se her.

 

4.       Ændring af brugervilkårene

Garnier forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre disse brugervilkår for eksempel for at kunne følge nye love og bestemmelser eller for at forbedre brugen af Websitet for Brugeren. Alle ændringer vedrørende brugen af Websitet vil komme til at indgå i disse brugervilkår. Ved at bruge Websitet efter, at ændringerne er trådt i kraft, accepterer Brugeren de ændrede brugervilkår.

Bestemmelserne i disse brugervilkår er underlagt dansk lovgivning. [Københavns Byret?] har enekompetence har i første omgang enekompetence til at prøve alle tvister i forhold til disse brugervilkår.

 

5.       Hosting

Websitet hostes af Microsoft Azure.

 

 

POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Garnier ønsker at beskytte personlige oplysninger for de brugere, der besøger websitet og vil gerne skabe et forhold bygget på tillid til disse brugere. Vi har derfor oprettet følgende politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

 

• “Website”: Refererer til det website på internettet, som er tilgængeligt via følgende hjemmesideadresse: http://www.garnier.dk.

• ”Du” refererer til den besøgende på websitet.

• ”Vi”, ”garnier.dk” eller ”Garnier” refererer til ophavsmanden til Websitet; dvs. L’Oréal Danmark A/S.

• ”Samarbejdspartner” refererer til alle de virksomheder, som kontrollerer garnier.dk, kontrolleres af garnier.dk eller er under fælles kontrol af garnier.dk og andre virksomheder, samt alle andre personer, fysiske eller juridiske, som har en forretningsmæssig tilknytning til garnier.dk.

For at holde os opdateret med den tekniske udvikling og/eller lovgivningsmæssige ændringer kan vi blive tvunget til at ændre vores nuværende politik, og vi beder dig derfor om regelmæssigt at gennemgå dens indhold.

 

Hvem er omfattet af denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger?

garnier.dk vil gerne demonstrere åbenhed, når det gælder beskyttelse af den personlige integritet og vil derfor oplyse dig om dine rettigheder på området.

Vi vil gerne pointere, at det for garnier.dk er en selvfølge, at dine personlige oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i personoplysningsloven.

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger omfatter alle besøgende på vores Website, som ønsker at stifte bekendtskab med og få information om vores produkter og de ydelser, som vi leverer, samt deltage i de konkurrencer, som vi arrangerer.

Vi ser det som værende en selvfølge ikke at krænke den personlige integritet hos de besøgende på vores Website og indsamler derfor ikke personlige oplysninger om dig, uden at vi på forhånd har adviseret dig om det.

 

Hvad er formålet med garnier.dk’s indsamling af personlige oplysninger?

Vi kan finde på at bede dig om visse oplysninger for at kunne overholde vores kontraktmæssige forpligtelser bedst muligt samt tilbyde dig den bedst mulige service, når du navigerer på Websitet.

Derfor kan garnier.dk finde på at bede dig om personlige oplysninger, især hvis du:

• Deltager i en konkurrence eller kampagne, som er sponsoreret af os og/eller nogle af vores samarbejdspartnere.

• Udfylder en formular på vores Website.

•Rapporterer om et problem med vores Website eller nogle af de ydelser, som vi tilbyder dig. Du skal være opmærksom på, at hvis du skriver til os, vil vi gemme en kopi af korrespondancen.

• Går med til at svare på undersøgelser, som vi (eller nogle af vores samarbejdspartnere) udfører blandt internetbrugerne, og som anvendes til interne studier.

 

Hver gang vi indsamler personlige oplysninger, linker vi til den aktuelle politik, i det omfang det er muligt.

Generelt er formålet med indsamling af personlige oplysninger, at vi lærer dig bedre at kende og på den måde kan tilpasse vores tilbud efter dine behov.

Brugeren giver endvidere samtykke til, at Garnier må videreformidle dennes personlige oplysninger til Garnier’ samarbejdspartnere.