Grønne Videnskaber & formler

I 2019, var vores nye shampooer og hårplejeprodukter gennemsnitligt 91% bionedbrydelige*. Inden udgangen af 2025, vil vi skabe nye højtydende formler som respekterer dit hår og hud, styrket af Grønne Videnskaber såsom bioteknologier. *I overensstemmelse med OECD 301 eller tilsvarende tests

Hvad betyder det at det er bæredygtigt indkøbt?

Når Garnier vælger sine leverandører, overvejer vi etiske, miljømæssige og sociale faktorer. Vi ønsker at vores ingredienser produceres og høstes på en ansvarlig og bæredygtig måde. Dette inkluderer landmændene, de landområder der anvendes, landbrugsteknikker, lokalsamfund og mange andre aspekter af indkøbet.

Hvorfor er bæredygtigt indkøb vigtigt?

Garnier mener at bæredygtigt indkøb er vigtigt, da det er vores mål at sikre at vores fornybare materialer vil regenerere rigeligt, styrke biodiversiteten og reducere vores påvirkning af klimaforandringerne.

Hvordan kan vi beskytte biodiversiteten?

Gennem programmer som vores Respectful Bee Welfare Program, indkøber Garnier alle sine ingredienser som kommer fra bier bæredygtigt gennem et netværk af ansvarlige biavlere og leverandører. Et andet eksempel er vores Solidarity Sourcing-program i samarbejde med PRONATURA som hjælper 23 familier i Mexico til at overgå til økologiske landbrugsteknikker, herunder initiativer til at bevare biodiversiteten i de beskyttede reservater der ligger omkring deres gårde. 
 

Hvad er Garniers strategi for bæredygtigt indkøb?

Vores mål er at 100% af vores fornybare ingredienser skal indkøbes på bæredygtig vis inden udgangen af 2022. Vi er fuldt ud forpligtede til at beskytte biodiversitet ved at udnytte grønne videnskaber for at tibyde vores forbrugereden samme høje præstation samtidig med at ethvert produkt fra Garnier er mere bæredygtigt. I dag kommer mere end halvdelen af Garniers ingredienser fra fornybare kilder, og inden udgangen af 2025, er vores mål at 100% af vores fornybare ingredienser skal indkøbes på bæredygtig. 

Bæredygtigt indkøb er også en prioritet for vores emballager. I 2019, havde 100% af vores papir- og papprodukter certificeringer for bæredygtigt forvaltede skove.

Hvordan bliver Garnier grønnere?

Vi har udviklet nye formler af 98% naturlig oprindelse, økologisk certificerede hudplejeproduktersom er certificerede af Ecocert, og vi reducerer hele tiden vores produkters miljøfodaftryk. På vores fabrikker, har vi sænket vores CO2-udledning og vandforbrug betydeligt. 

Flere og flere af vores naturlige ingredienser indkøbes bæredygtigt hver dag for at lancere formler af naturlig oprindelse inden for alle vores produktkategorier. I 2019, introducerede vi en ny økologisk serie. Vi har forbedret vores fabrikkers evne til bæredygtighed og reduceret vores anvendelse af jomfruplast i emballager samtidig med at vi har øget genanvendeligheden.

Hvad er Grønne Videnskaber?

Grønne videnskaber dækker al videnskabelig viden, herunder at transformere naturlige råvarer til højtydende naturlige ingredienser ved hjælp af processer som udskilning eller fermentering på en måde som respekterer miljøet. Garnier udnytter den nyeste biovidenskabelige viden for at slippe naturens kræfter løs i vores højtydende, bæredygtige produkter.

Hvad er grøn kultivering?

Landbrugspraksisser som fremmer produktionen af naturlige råvarer på en måde der bevarer økosystemet og reducerer miljøpåvirkningen. Dette kan eksempelvis være anvendelse af mindre vand, udlede mindre CO2 og reducere affald.

Hvordan er man skønhedsansvarlig?

Flere og flere af vores naturlige ingredienser indkøbes bæredygtigt hver dag til vores formler af naturlig oprindelse inden for alle vores produktkategorier, herunder også den nye økologisk certificerede serie. Vi har forbedret vores fabrikkers evne til bæredygtighed og reduceret vores anvendelse af jomfruplast i emballager samtidig med at vi har øget brug af genanvendt materiel.

Vores bæredygtige strategi vil gøre det muligt for os at gøre yderligere fremskridt ved hjælp af en helhedsorienteret tilgang til skønhed. Dette involverer forpligtelser for at forbedre vores produkters indvirkning gennem deres livscyklus for at hjælpe med at bevare naturressourcer, udnytte vedvarende energi og forebygge affald.
 

Hvad betyder eco-designede formler?

Vores laboratorier har i mange år udført vurderinger af livscyklusser for at måle vores produkters miljøpåvirkninger. Vi fokuserer på at forbedre vores formlers bionedbrydelighed, reducere vores vand fodaftryk og reducere den påvirkning vores produkter har på akvatisk miljø.