Mere genanvendt & genanvendelig emballage

I slutningen af 2020,Vil alle Fructis’ flasker blive lavet af genanvendt plastik, og Garnier vil spare 7000 tons jomfruplast ved at reducere vores emballagers vægt. Inden 2025 er Garniers mål at alle emballager produceres af 100% genanvendt plastik, hvilket sparer 37.000 tons jomfruplast. Vi lancerer den første generation af tuber som integrerer pap i vores økologisk certificerede hudplejeprodukter samt de første shampoobarer helt uden plastikemballage.

Hvilke typer plastik kan genanvendes?

Det meste af det plastik som Garnier anvender i vore emballager i dag er PET (Polyethylene Terephtalate), PP (Polypropylene) og PE(Polyethylene). Disse materialer kan genanvendes og bruges igen flere gange, og de er de mest anvendte plastiktyper i verden. 

PCR-plastik (Post-Consumer Recycled) er genanvendt plastik fra plastikaffald som kommer fra konsumentprodukter. Garnier har forpligtet sig til at anvende 100% PCR-plastik eller biobaseret plastik inden udgangen af 2025.

Garnier mener at det er vores ansvar at sætte fokus på hvilke dele af vores produkter der kan genanvendes. Vi udvikler videoer og tutorials for forskellige typer af plastik og forskellige genanvendelsesmetoder.

Hvordan reducerer Garnier plastik?

Vi har fremadrettet baseret vores strategi for at opnå eco-designet emballage på fire søjler: Anvende genanvendte materialer, redesigne & innovere, bruge igen og genanvende.

     ·     Innovationer

Vi lancerer en bølge af nye produkter, der understøtter vores bæredygtige forpligtelser, startende med den første massemarkedspatenterede kartonbaserede emballage på Garnier Organic Hemp Gel Cream, og der er meget mere der kommer.

     ·     Eksisterende Produkter

Vores mål er at mindske plastikken som anvendes i emballager og erstatte det med genanvendelig eller genanvendt plastik i stedet for at anvende jomfruplast. For at opnå dette, har vi brug for en stor, helst lokal, kilde for PCR-plastik og andre bæredygtige materialer. I tæt samarbejde med vores emballage- og plastikleverandører, udvikler vi robuste forsyningskilder for PCR-plastik, og går målrettet efter at nå 100% inden udgangen af 2025. 

     ·     Udbytte

I 2019, sparede vores plastikforbrug 3670 tons jomfruplast. Inden udgangen af 2020, vil flaskerne i Fructis-serien være lavet af 100% genanvendt plastik i Europa og USA. Ved at anvende genanvendt plastik, vil vi spare 7000 tons jomfruplast i 2020. Inden udgangen af 2025 vil alle vores produkter blive produceret helt uden jomfruplast, og al vores emballage vil være genanvendelig, kunne anvendes igen eller være komposterbar, hvilket vil spare 37.000 tons jomfruplast om året.

     ·     Lokalsamfund

Vi har et samarbejde med NGO'en Plastics for Change og vil genanvende tonsvis af plastik samt sikre affaldssamlere en stabil indtægt og adgang til socialforsorg i Indien. Vi mener desuden at det er vores ansvar at opmuntre vores forbrugere til at genanvende. På denne måde, vil vi reducere mængden af plastik der ender i miljøet.

Hvordan genanvender vi plastik?

Genanvendelig plastik indsamles, renses og sorteres efter plastiktype. Det skæres derefter ud i strimler, smeltes og formes til kugler eller granulat. Dette granulat-plastik anvendes til at producere nye emballager.

L'Oréalgruppen skabte et konsortium med CARBIOS for at udvikle bioteknologi inden for genanvendelse*. Garnier vil benytte sig at resultatet fra denne process når vi designer nye emballager og derved hjælpe til at fremme en cirkulær økonomi.

 *CARBIOS har udviklet en enzymatisk bio-genanvendelsesproces for plastik som nedbryder polymerematerialer til basiskomponenterne (monomerer) som oprindeligt blev anvendt for at skabe dem. Når disse er separerede og rensede, kan monomerne anvendes igen for at skabe plastik med en egenskab som ligner jomfruplast uden at miste værdi gennem processen.

Hvordan genanvendes emballagen?

Garnier har forpligtet sig til at fremme systemer som kan bruges eller fyldes op igen samt afprøve nye partnerskaber og modeller. 

Hvad er jomfruplast?

Jomfruplast er nyproduceret plastik som aldrig har været anvendt i et produkt eller en process før. Genanvendelsesfabrikker tager jomfruplast som kunder har smidt ud og anvender det som deres råvare.  

Garniers mål er at spare 37.000 tons jomfruplast om året. Vi genopfinder vores emballage, så det vil kunne bruges igen, være genanvendelig eller komposterbar inden udgangen af 2025. Til den tid vil alle vores produkter blive produceret helt uden jomfruplast og i stedet anvende 100% PCR-plastik (genanvendt plastik) og biobaseret plastik.

 

Hvordan reducerer Garnier deres emballagers vægt?

Garnier forpligter sig til at reducere vægten og størrelsen på emballagen ved at redesigne låg og plastikflasker, reducere størrelsen på sachets samt fjerne det mellemliggende element fra sachets. Vi fornyer os også mod nye emballager uden plastik samt søger efter nye alternativer til at afløse engangsformater.

Ved at gøre vores emballage lettere, sparede vi mere end 592 tons jomfruplast i 2019. Vil vi fortsætte med at gøre vores plastikemballage lettere for at opnå 858 tons plastik sparet i 2020.