HOS GARNIER HAR VI FORPLIGTET OS TIL AT KOMMUNIKERE MERE ÅBENT OM VORES PRODUKTER VED HJÆLP AF VORES MILJØMÆSSIGE OG SOCIALE MÆRKNINGSSYSTEM, DER HJÆLPER VORES FORBRUGERE MED AT TRÆFFE MERE BÆREDYGTIGE VALG.

 

 

VI INTRODUCERER MÆRKNINGSSYSTEMET FOR PRODUKTPÅVIRKNING – PRODUCT IMPACT LABELLING

Garnier har forpligtet sig til at forbedre vores produkters miljømæssige og sociale profil og give forbrugerne de oplysninger, de har behov for til at træffe mere bæredygtige valg, som en del af vores Green Beauty-initiativ. Derfor har vi udviklet et nyt mærkningssystem, der på en klar og sammenlignelig måde giver fuld og transparant indsigt i vores produkters miljømæssige og sociale påvirkning.
Vores Product Impact Labelling System (PIL) starter med Garniers hårplejeprodukter (shampoo, balsam, hårmasker/leave in-produkter og olier) og lanceres fra september 2021. 

Læs videre for at få mere at vide om det ...

EN TYDELIG SCORE

""Samlet miljøpåvirkning"" er den samlede score for alle de faktorer, der kan tillægges et produkts miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus, og viser denne på en tydelig måde, som forbrugerne kan forstå. Scoresystemet omfatter f.eks. vurderinger under produktionen af ingredienser, produktionen af emballage, fremstillingen af produktet, brugen af det (herunder mængden af varmt vand anvendt under bruseren og formlens bionedbrydelighed) samt affaldshåndteringen af emballage.

Mærkningen giver hvert produkt en score fra A til E, hvor produkter med mærket ""A"" anses for at være de bedste på markedet, hvad angår påvirkning. Tusindvis af L'Oréal-koncernens produkter, der er repræsentative for de forskellige produkter på markedet, blev analyseret for at fastlægge grænserne, og scoren tager højde for 14 miljøfaktorer lige fra indkøb, fremstilling, transport, brug og genanvendelighed.

For kosmetik er CO2-aftrykket og vandaftrykket de to vigtigste faktorer, når det kommer til at vurdere et produkts miljøpåvirkning. Disse faktorer udgør i gennemsnit to tredjedele af kosmetikprodukternes samlede påvirkning.

Yderligere oplysninger findes i afsnittet 'Miljømæssig og social påvirkning' i beskrivelsen af et produkt, hvor du kan finde oplysninger om produktionsforhold, emballagen og et produkts sociale bidrag. Vi ser også på, om råmaterialerne er indkøbt på en bæredygtig og solidarisk måde.

SÅ DU NEMT KAN SAMMENLIGNE PRODUKTER

Hvert produkt er rangstillet i forhold til andre produkter i samme kategori, så de nemt kan sammenlignes.

Du kan finde Product Impact Label – produktpåvirkningsmærket – på alle Garniers hårplejeprodukter (shampoo, balsam, hårmasker/leave in-produkter og olier) på hjemmesiden med produktinformation, efter ingredienslisten.

Svært ved at vælge mellem to produkter? Så brug den miljømæssige og sociale mærkning til at hjælpe dig med beslutningen!

 

VERIFICERET AF EKSPERTER

Metoden for miljømæssig og social mærkning er udviklet med hjælp fra 11 uafhængige videnskabelige eksperter og er i overensstemmelse med de europæiske standarder for miljøaftryk – Environmental Product Footprint-standarderne – der har til formål at reducere miljøpåvirkningen fra varer og tjenesteydelser ved hjælp af en tilgang, der omfatter flere kriterier. PIL-dataene verificeres også af Bureau Veritas Certification, et uafhængigt certificeringsbureau, der er anerkendt verden over.

få mere at vide om metoden

ORDLISTE

Vil du vide mere? Nedenfor finder du nyttige definitioner og tips! 

CO2-AFTRYK

Mængden af udledning af drivhusgasser (CO2), der afgives gennem et produkts livscyklus, dvs. under fremstillingen af ingredienser og emballage, fremstillingen af produktet, transporten, brugen heraf og affaldshåndteringen af emballagen.

Vidste du det?

I gennemsnit kommer 70 % af en shampoos CO2-aftryk fra den energi, der er behov for til at opvarme vandet i dit brusebad.


VANDAFTRYK

Den mængde vand, der bruges i hele produktets livscyklus, inklusive det vand, der er behov for til at fremstille ingredienserne og emballagen, det vand, der er behov for til at fremstille produkterne på fabrikken, det vand, der bruges under brugen af produktet (f.eks. i brusebadet), og det vand, der er behov for til at rense spildevandet.

Vidste du det?
I gennemsnit kommer 60 % af vandaftrykket for en shampoo eller balsam fra brugsfasen!
Det er derfor, at vi arbejder på at gøre vores shampooer og balsammer lettere at skylle ud. Du kan også vælge leave in-balsam, som ofte er bedre for planeten.

MILJØANSVARLIGT PRODUKTIONSANLÆG               

Et produktionsanlæg, der år efter år reducerer sine udledninger af drivhusgasser (CO2), sit vandforbrug og sin affaldsproduktion, og som bidrager til udviklingen af lokal beskæftigelse – især for mennesker i sårbare økonomiske situationer – samt adgang til uddannelse for medarbejderne.

Vidste du det?

Inden 2025 har Garnier forpligtet sig til at bruge 100 % vedvarende energi på sine produktionsanlæg.               


FSC-CERTIFICERET PAPIR ELLER PAP

Det papir eller pap, der anvendes i produktemballagen, kommer udelukkende fra skove, der forvaltes ansvarligt på en måde, der beskytter biodiversiteten, og som er uafhængigt certificeret af Forest Stewardship Council (FSC).

Vidste du det? 

Al vores emballage og alle vores brugsanvisninger kommer, uden undtagelse, fra bæredygtigt forvaltede og certificerede skove. 


ÅGENANVENDT MATERIALE

Materiale produceret ved at bruge andre genanvendte materialer.

Vidste du det? 
I 2025 vil Garnier sikre, at deres plastemballage er fremstillet af 0 % ny plast.
I dag er de plastflasker, der bruges i GARNIER BIO-serien, fremstillet af 100 % genbrugsplast, og inden 2021* vil alle Respons-shampooflasker være fremstillet af 100 % genbrugsplast.

*i Europa og USA


GENANVENDELIG  

Komponenter, der – hvor infrastrukturen tillader det – kan opsamles og behandles af en særlig industriel proces og dermed føre til nyt materiale.

Vidste du det?
I 2025 vil al Garniers plastemballage være genanvendelig eller komposterbar.

Vidste du det?
I dag er alle Garniers Respons-shampoo- og balsamflasker helt genanvendelige*. Vi har allerede genbrugsinstruktioner på størstedelen af vores produkter, så vi kan hjælpe forbrugerne med at sende emballagen korrekt til genbrug, og vi har forpligtet os til at have disse instruktioner på alle vores emballager inden udgangen af 2021.

*undtagen Oil Repair og Aloe Vera shampoo


DE 4 PRINCIPPER I DE FORENEDE NATIONERS (FN'S) GLOBAL COMPACT OM ARBEJDSRETTIGHEDER

Alle direkte leverandører af Garniers produktkomponenter eller -ingredienser har forpligtet sig til at overholde FN's grundlæggende principper om arbejdsstandarder.
• Arbejdstagernes ret til at være i fagforening og deltage i kollektive forhandlinger
• Ingen tvangsarbejde
• Ingen børnearbejde
• Ingen diskrimination blandt medarbejdere

Vidste du det?
Siden 2006 har L'Oréal-koncernen udført mere end 10.800 sociale kontroller på stedet, foretaget af godkendte tredjeparter.


LEVERANDØRER FORPLIGTET TIL SOCIAL INKLUSION

Ingrediens- og emballageleverandører, der giver adgang til arbejde og en løn, man kan leve af, til mennesker i socialt og/eller økonomisk sårbare samfund. Disse leverandører støtter mindst ét solidaritetsprojekt.

Vidste du det?
Garniers solidaritetsindkøbsprogram, der blev etableret i 2008, giver personer, der typisk er udelukket fra arbejdsmarkedet, adgang til arbejde og en stabil indkomst. I forhold til vores stjerneingredienser og med støtte fra NGO'er har Garnier og vores leverandører forpligtet sig til at implementere fair trade-praksisser i hele forsyningskæden. Vi stræber efter at støtte og styrke husmænd (herunder landmænd og arbejdstagere) for dermed at hjælpe dem med at forbedre deres indtægt og levevilkår. Programmet tilbyder uddannelse, så deres færdigheder inden for landbrug forbedres, og for at hjælpe med at sikre bæredygtig landbrugspraksis og beskytte biodiversiteten, eller i nogle tilfælde for at lette adgangen til sundhedstjenester eller velfærdsbeskyttelsesmekanismer. Indtil videre har vi styrket over 670 lokalsamfund gennem vores Solidarity Sourcing Programme og har forpligtet os til at støtte 800 inden 2025.