E

"Samlet miljøpåvirkning" er den samlede score for alle de faktorer, der kan tillægges et produkts miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus, og viser denne på en tydelig måde, som forbrugerne kan forstå. Scoresystemet omfatter f.eks. vurderinger under produktionen af ingredienser, produktionen af emballage, fremstillingen af produktet, brugen af det (herunder mængden af varmt vand anvendt under bruseren og formlens bionedbrydelighed) samt affaldshåndteringen af emballage. Mærkningen giver hvert produkt en score fra A til E, hvor produkter med mærket ""A"" anses for at være de bedste på markedet, hvad angår påvirkning. Tusindvis af L'Oréal-koncernens produkter, der er repræsentative for de forskellige produkter på markedet, blev analyseret for at fastlægge grænserne, og scoren tager højde for 14 miljøfaktorer lige fra indkøb, fremstilling, transport, brug og genanvendelighed.

Showing you (2) result(s)

Environmental Score

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E

Product Categories