Flere initiativer for at bekæmpe plastikforurening

I 2019 gik Garnier sammen med Ocean Conservancy for at bekæmpe plastikforurening. D. 21. september mobiliserede vi 355 madarbejdere over hele verden til International Coastal cleanup day. D. 19. september 2020, vil vi deltage i verdens største frivillige enkeltdags-event for at bekæmpe plastik i verdenshavene.

Hvad vil Garnier gøre for at beskytte havet?

Vi har oprettet et partnerskab med Ocean Conservancy som er en NGO der har arbejdet for at bekæmpe plastik i verdenshavene i mere end 30 år. Sammen vil vi skabe opmærksomhed om vigtigheden af at rense havene og strandene samt opfordre vores medarbejdere og forbrugere til at deltage i Ocean Conservancys årligt tilbagevendende International Coastal Cleanup, som er verdens største indsats på en enkelt dag for at bekæmpe plastik i verdenshavene.

Vi har også indgået et samarbejde med NGO'en Plastics for Change for at hjælpe et samfund af affaldssamler i Indien til at opnå en fair pris på kasseret plastik, forbedre arbejdsforhold samt fremme genanvendelse.

Hvad er plastikforurening?

Plastikforurening er blevet en kritisk udfordring i løbet af de sidste par årtier. I dag produceres mere end 350 millioner tons om året, og over hele verden, genanvendes kun 20¯ al plastikaffald. Resten bliver affald som forurener vores miljø. I dag er mere end 75% af al plastik som produceres i hele verden blevet til affald. Plastikforurening skader dyreliv og naturlige økosystemer samt er medvirkende til klimaforandringer.

Hvor meget plastik er der i havet?

Op til 12,7 millioner tons plastik flyder ud i havet hvert år. Forskere forudsiger at inden 2050, vil mængden af plastik overstige mængden af fisk i havet. Verden kasserer det der svarer til 1 new york city skraldebil fyldt med plastik i havene hvert eneste minut.  (Kilde: UN Environment Programme https://environmentlive.unep.org/marinepollution).

Hvordan ender plastik i verdenshavene?

Plastikforurening i verdenshavene skyldes i høj grad at folk ikke har mulighed for at smide deres affald ud på en ansvarlig måde. I stedet ender deres plastikaffald ofte i lokale floder som til sidste løber ud i havet. Sagens kerner er, at lige nu er størstedelen af plastikforurening grundet forretningsmodeller som understøtter emballage som kun anvendes én gang; forkert behandling af affald som resulterer i at plastik ender i miljøet; og forsyningskæder som på nuværende tidspunkt producerer fem gange så meget jomfruplastik som genanvendt plastik.

Hvilken effekt har plastik i havet?

Mere end 800 arter af havdyr er berørte af plastikforurening, enten fordi de indtager det, bliver viklet ind i det eller grundet kemisk kontaminering Det er dødsårsag for millioner af havfugle og havpattedyr, og nogle havarter er på randen af udryddelse grundet plastikforurening. Havdyrs plastikindtag forårsager sundhedsproblemer som spreder sig op langs fødekæden til større havdyr og til sidst til mennesker som spiser dem. Plastik i havet forurener samtidig havvandet hvilket resulterer i at oxygenniveauet sænkes og påvirke havdyrs overlevelse, herunder hvaler, delfiner og pingviner. Fugle og landdyr fanges i kvælergreb af plastik på strandene. Det er en trussel over for det fungerende økosystem, og mikroplastikpartikler som flyder rundt i havene er giftige for alle levende væsener.